Aventum Kancelaria

Zakres usług radcy prawnego

Radca prawny jest jednym z tak zwanych zawodów prawniczych, posiada więc określony zakres usług, które może świadczyć.
Posiadanie tytułu radcy prawnego wiąże się z możliwością wykonywania i pełnienia określonych obowiązków.
Radca prawny może założyć własną kancelarię prawną, gdzie będzie mógł świadczyć usługi prawne klientoAventum Kancelaria .

Widok do druku:

Aventum Kancelaria