Kurs BHP dla pracowników biurowych

Outsourcing bhpKażdy pracownik musi posiadać ważne okresowe szkolenie BHP, co wynika bezpośrednio z przepisów prawnych.
Zapewnienie pracownikom kursów z bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem ciążącym na pracodawcy.

Rodzaj szkolenia BHP musi być odpowiednio dopasowany do rodzaju wykonywanej pracy oraz zajmowanego stanowOutsourcing bhp .

Widok do druku:

Outsourcing bhp