Kurs BHP dla pracowników biurowych

Outsourcing bhp Outsourcing bhpKażdy pracownik musi posiadać ważne okresowe szkolenie BHP, co wynika bezpośrednio z przepisów prawnych.
Zapewnienie pracownikom kursów z bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem ciążącym na pracodawcy. Rodzaj szkolenia BHP musi być odpowiednio dopasowany do rodzaju wykonywanej pracy oraz zajmowanego stanow.

Widok do druku:

Outsourcing bhp