instalator fotowoltaiki poznań

Rodzaje fotoogniw

instalator fotowoltaiki poznań Zadaniem ogniw słonecznych jest konwersja energii z promieniowania słonecznego w energię elektryczną, która może być potem wykorzystywana do różnych celów.
Można wyróżnić jednak kilka rodzajów fotoogniw. Istnieją trzy tak zwane generacje ogniw fotowoltaicznych.
Ogniwa pierwszej generacji są zwane grubowarstwowymi i moż.