sklep motoryzacyjny

Fakty o silnikach spalinowych

Najczęściej spotykane konfiguracje: silnik spalinowy tłokowy o ruchu posuwisto-zwrotnym tłoka ? najczęściej spotykana jednostka napędowa samochodów, jako napęd główny i pomocniczy siłowni okrętowych, a nawet jako napęd generatorów awaryjnych w elektrowniach atomowych.
Moce największych spalinowych silników okrętowych sięgają 80 MW a średnice cylindra 1050 mm. Jest to silnik spalania zamkniętego. silnik spalinowy tłokowy o tłoku rotacyjnym ? zwany też silnikiem Wankla, spotykany rzadko w motoryzacji, jest to silnik spalania zamkniętego silnik Stirlinga o chemicznym źródle ciepła (silnik tego typu może też korzystać z innych źródeł ciepła, niż spalanie), jest to silnik spalania otwartego. silnik turbowałowy jest to silnik turbinowy, z którego moc mechaniczna odbierana jest z wału wirnika turbiny, używany głównie w lotnictwie (silniki turbośmigłowe, śmigłowcowe), w energetyce (siłownia gazowa, układ gazowo-parowy), do napędu śrub okrętowych, sporadycznie w kolejnictwie, jeszcze rzadziej w motoryzacji.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Silnik_spalinowy#Rodzaje_silnik.C3.B3w_spalinowych

Zasada działania potencjometru

sklep motoryzacyjny
Współczesny potencjometr cyfrowy jest w rzeczywistości zespołem wielu (np.
100) rezystorów i przełączników CMOS. Logiczne układy sterujące włączają odpowiednie klucze odpowiednio do zawartości licznika. W praktyce w strukturze znajduje się od 16 do 256 przełączników, a rezystorów zawsze o jeden mniej. Jeśli wszystkie rezystory składowe są jednakowe, uzyskuje się potencjometr o charakterystyce liniowej. Do regulacji głośności w urządzeniach audio lepiej nadają się układy, w których rezystory mają różne wartości, a wypadkowa charakterystyka regulacji ma charakter logarytmiczny (ściślej wykładniczy). Przewaga układu cyfrowego nad tradycyjnym potencjometrem, polega na braku jakichkolwiek trzasków, zakłóceń lub szumów charakterystycznych dla potencjometrów mechanicznych, szczególnie tych tanich, o nie najlepszej jakości. Ponadto potencjometr cyfrowy zapewnia idealną powtarzalność ustawień, jednak za cenę ograniczenia płynności regulacji do skończonej liczby kroków. Układ potencjometru cyfrowego znajduje zastosowanie w sprzęcie audio, takim jak wzmacniacze lub miksery.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Potencjometr

Jakie są rodzaje benzyny?

Benzynę produkuje się w wyniku rektyfikacji ropy naftowej.
Jej skład jest zależny od wyjściowego składu ropy i warunków rektyfikacji. W celu poprawy własności benzyny jako paliwa do silników dodaje się niewielkie ilości (poniżej 1%) wybranych związków chemicznych, nazywanych środkami przeciwstukowymi.

Od lat 30.

XX w.

do połowy lat 80.

najczęściej dodawanym w tym celu związkiem był tetraetyloołów, a utworzone w ten sposób paliwo nazywa się etyliną.

Jego spalanie powodowało jednak emisję do środowiska silnie toksycznych i rakotwórczych związków ołowiu.

W związku z tym, w połowie lat 80.
opracowano nowe rodzaje benzyn ? tzw.
benzyny bezołowiowe.
Dodaje się do nich węglowodory aromatyczne, eterów z grupami aromatycznymi oraz MMT.
Poprawia to skutecznie liczbę oktanową, ale związki te nie spalają się całkowicie w komorze silnika i dlatego muszą być "dopalane" na katalizatorach platynowych umieszczanych w układzie wydechowym samochodów. Benzyna jest też stosowana jako rozpuszczalnik.

W handlu jako rozpuszczalnik występuje ona w dwóch rodzajach: Benzyna ekstrakcyjna ? jest to benzyna lekka (zawierająca węglowodory o liczbie atomów węgla od 5 do 7), którą odrzuca się w procesie otrzymywania benzyny paliwowej, ze względu na zbyt niską temperaturę wrzenia.

Oczyszcza się ją przez płukanie (ekstrakcję) z wodą i stąd pochodzi jej nazwa. Benzyna lakowa ? jest to benzyna ciężka (zawierająca węglowodory o liczbie atomów węgla od 10 do 15?16), którą odrzuca się w procesie otrzymywania benzyny paliwowej ze względu na zbyt wysoką temperaturę wrzenia.
Nazwa ta pochodzi od tego, że jest stosowana jako rozcieńczalnik do lakierów (także farb i innych wyrobów ftalowych i olejnych, bitumicznych oraz pokostów); nie ma nic wspólnego natomiast z produkcją laku do pieczęci, który jest mieszaniną naturalnych pochodnych przemysłu drzewnego (m.in.

terpentyny, kalafonii), dodatków mineralnych (kreda itp.) i barwników.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Benzyna.

Widok do druku:

sklep motoryzacyjny

Poprzednie wpisy:

Następne wpisy: