Zalety organizacji Safety Day

symulator zderzeń samochodów warszawaFirma zajmująca się sprawami związanymi z bezpieczeństwem w miejscu pracy często oferuje zorganizowanie tak zwanego Safety Day.
Safety Day, inaczej Dzień Bezpieczeństwa, jest specjalnym wydarzeniem firmowym, którego celem jest zapoznanie pracowników z odpowiednimi przepisami BHP, PPOŻ oraz uświadomienie o grożących niebezpieczeństwach, zarówno w miejscu pracy, jak i na drodze.