Pulsar BHP

Świadczenia BHP

Pracodawca posiada wiele obowiązków względem pracowników, również tych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenia BHP są jednym ze świadczeń związanych z higieną i bezpieczeństwem pracy, które pracodawca musi zapewnić zatrudnionym pracownikom.

Innymi świadczeniami, które są związane z BHP, jPulsar BHP .

Widok do druku:

Pulsar BHP