kartoteka pacjentów online

Oprogramowanie takie jak już niedługo będą niezbędne dla każdej placówki medycznej.

Dobrze jest już teraz zakupić odpowiednie licencje, ale czemu jest to konieczne.

O tej kwestii w artykule.

E-lekarz

Nikt nie lubi kolejek u lekarzy, zwłaszcza specjalistów- czy doczekamy się kiedyś czasów, gdy będzie można zapisać się do takiego lekarza z własnego domu? Wyobraźmy sobie, że wysyłamy tylko dokumentację z istniejącego systemu bazy danych oraz skierowanie generowane elektronicznie i dostajemy na maila informacje o terminie. Piękne prawda? Na szczęście taka przyszłość nie jest specjalnie odległa, a informatyzacja będzie postępowała i wstępowała na coraz szersze pole w naszej codzienności.
Jednak jak będzie z realizacją tego w tym konkretnym przypadku; czas pokaże.

Szpital- definicja

Szpital ? jedna z najważniejszych jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej.

W szpitalu udziela się świadczeń zdrowotnych w warunkach zamkniętych.

Najważniejszym zadaniem szpitali jest leczenie pacjentów, ale oprócz tego zajmują się opieką zdrowotną ludzi zdrowych, np. szpitale położnicze. Przy szpitalu często ulokowane są także przychodnie ambulatoryjne i zakłady diagnostyczne. W szpitalu pacjent otrzymuje całodobową lub jednodniową opiekę lekarską oraz pielęgniarską.1 Niektóre szpitale, szczególnie szpitale akademickie, zajmują się prowadzeniem dydaktyki przed- i podyplomowej.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Szpital

Medyczna dokumentacja w Polsce

kartoteka pacjentów online
Rodzaje i zakres dokumentacji medycznej (która może występować zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej) został opisany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania1.
Przepisy te regulują również sposób wytwarzania, przechowywania i udostępniania tej dokumentacji.
Możliwość stosowania zamiennie dokumentacji papierowej, jak i elektronicznej dopuszcza w/w rozporządzenie, co dodatkowo potwierdzone jest w art.

56 ust.

1 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektroniczna_Dokumentacja_Medyczna.

Poprzednie wpisy:

Następne wpisy: