bhp-pulsar.pl

Kurs pierwszej pomocy w szkołach

Z pojęciem pierwszej pomocy możemy się spotkać już bardzo wcześnie na drodze naszej edukacji, bowiem dość powszechną praktyką są szkolenia z tego zakresu już w szkole podstawowej.
Czy to przedstawienie ogólnych zasad dotyczących pierwszej pomocy w formie prezentacji na szkolnej auli,bhp-pulsar.pl .

Widok do druku:

bhp-pulsar.pl