bhp-pulsar.pl

Kurs pierwszej pomocy w szkołach

bhp-pulsar.pl Z pojęciem pierwszej pomocy możemy się spotkać już bardzo wcześnie na drodze naszej edukacji, bowiem dość powszechną praktyką są szkolenia z tego zakresu już w szkole podstawowej.

Czy to przedstawienie ogólnych zasad dotyczących pierwszej pomocy w formie prezentacji na szkolnej auli,.

Widok do druku:

bhp-pulsar.pl