Obsługa bhp

Pracownicy podpisują że wzięli udział w

Obsługa bhp Kodeks pracy został tak skonstruowany, że od lat każdy pracownik musi przejść obowiązkowe szkolenie bhp.
Dopiero po takim szkoleniu może zostać dopuszczony do pracy i wykonywać powierzone mu obowiązki. Od lat szkolenia bhp kojarzone są z nudnym obowiązkiem i tak naprawdę zazwyczaj nie słuchamy tego co mówi szkoleniowiec.

Pracownicy.

Widok do druku:

Obsługa bhp