geodezja Środa Śląska

Krótko o rozgraniczaniu nieruchomości w Wikipedii

Rozgraniczanie nieruchomości (również jako rozgraniczenie nieruchomości, rozgraniczenie gruntów, właśc.
postępowanie rozgraniczeniowe) ? postępowanie przed organami państwowymi mające na celu ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne i nie można stwierdzić stanu prawnego. Szczegółowe zasady rozgraniczania zawarte są w art. 152 i 153 Kodeksu cywilnego, art.

29-39 Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz w rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości. Rozgraniczenie polega na ustaleniu przebiegu granicy nieruchomości (z natury rzeczy może chodzić tylko o nieruchomości gruntowe), czyli na ustaleniu, jak daleko sięga prawo własności przysługujące właścicielowi danej nieruchomości.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozgraniczanie_nieruchomości

Usługi geodezyjne wykonywane w trakcie prac drogowych

W miastach wykonywane są różnego rodzaju usługi geodezyjne.

Bardzo często ich wykonanie zlecane jest przez władze miast, ale też przez osoby, które zajmują się stawianiem w mieście nowych domów.

Wówczas geodeci starają się czuwać nad tym, aby plan budowy, według którego stawiane są nowe domy czy bloki zakładał zachowanie prawidłowej odległości pomiędzy wszystkimi budynkami miejskimi.
Podobne usługi geodezyjne wykonywane są w trakcie wytyczania nowych parkingów.

Wówczas trzeba uważać na to, żeby wszystkie samochody, które znajdą się na parkingu, mogły się swobodnie poruszać.

Bardzo często wykonywanie prac parkingowych wiąże się także z wykonywaniem prac drogowych.
Drogowe prace geodezyjne stanowią chyba tego typu usługi, z których wykonywania geodeci są najbardziej znani.

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe. Krótko z Wikipedii

geodezja Środa Śląska
Pomiar sytuacyjno-wysokościowy ? podstawowa praca z zakresu geodezji ogólnej mająca na celu dostarczenie danych o położeniu szczegółów sytuacyjnych w przyjętym układzie współrzędnych płaskich i wysokościowych.
Jest jedną z metod pozyskiwania danych geograficznych wykorzystywanych przy zakładaniu lub aktualizacji mapy zasadniczej, map sytuacyjno-wysokościowych, w tym również map numerycznych.
Pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonuje się w oparciu o geodezyjną osnowę poziomą i wysokościową1. Pomiar sytuacyjno-wysokościowy należy do grupy pomiarów bezpośrednich, czyli takich pomiarów, które wymagają bezpośredniego kontaktu z przedmiotem pomiaru.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomiar_sytuacyjno-wysokościowy
.
Dodane: 25-02-2017 07:34

Tagi: geodezja geodeta budownictwo usługi Środa Śląska

Widok do druku:

geodezja Środa Śląska

Poprzednie wpisy:

Następne wpisy: