Stosuje się systemy obejmujące jedno mieszkanie

nagrzewnice master
We współczesnym rozumieniu jest to dostarczenie ciepła do elementów grzejnych zlokalizowanych w docelowych pomieszczeniach za pomocą gorącej wody.
Jednak zakres tego pojęcia jest szerszy – jest to dystrybucja ciepła po budowli, uzyskanego z przetworzenia paliwa w jednynagrzewnice master .

Widok do druku:

nagrzewnice master