Czym jest szkolenie PPOŻ

Pulsar BHPWiele osób jest zapoznanych z terminem szkolenia BHP, jednak nieco mniej ludzi jest zaznajomionych ze szkoleniami PPOŻ.

Co dokładnie oznacza kryje się pod skrótem PPOŻ? Chodzi o nic innego, jak o ochronę przeciwpożarową.

Samo pojęcie ochrony przeciwpożarowej jest związane głownie z zapobieganiem, ale również ze zwalczaniem pożarów. Szkolenia Pulsar BHP .

Widok do druku:

Pulsar BHP