Jakie są organy adwokatury

adwokat gdańsk adwokat gdańskMożna wyróżnić kilka organów adwokatury na szczeblu centralnym.
Warto jednak się dowiedzieć, czym adwokatura w ogóle jest. Według definicji adwokatura to nic innego, jak ogół adwokatów oraz aplikantów adwokackich.
W związku z tym istnieją następujące organy adwokatury: Krajowy Zjazd Adwokatury, Naczelna Rada Adwokacka, Wyższy Sąd Dyscyplinarny, Rzecznik .

Widok do druku:

adwokat gdańsk