adwokat gdańsk

Jakie są organy adwokatury

adwokat gdańsk Można wyróżnić kilka organów adwokatury na szczeblu centralnym.

Warto jednak się dowiedzieć, czym adwokatura w ogóle jest.

Według definicji adwokatura to nic innego, jak ogół adwokatów oraz aplikantów adwokackich.
W związku z tym istnieją następujące organy adwokatury: Krajowy Zjazd Adwokatury, Naczelna Rada Adwokacka, Wyższy Sąd Dyscyplinarny, Rzecznik .

Widok do druku:

adwokat gdańsk