porady prawne gdańsk

Osobowość prawna a zdolność prawna

Prawo jest bardzo szeroką dziedziną, która obejmuje wiele pojęć i zagadnień.
Jednym z pojęć, które są mocno związane z prawem, jest określenie osobowości prawnej. Osobowość prawna jest to pojęcie, które określa zdolność osób prawnych do bycia podmiotem praw i obowiązków oraz do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych.
Osobowość prawna jest immanentnie związana z pporady prawne gdańsk .

Widok do druku:

porady prawne gdańsk